úvodní stránka úvodní stránka

kdo jsme
náš přístup
péče o nejmenší děti
povinné předškolní vzdělávání
provoz a vybavení dítěte
ceník
přihláška

 

přihláška

Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2024/2025 se dle zákona koná v období od 2. května do 16. května 2024. Z důvodu naplnění kapacity Lesní mateřské školy Clavicula, z. ú. se zápis na školní rok 2024/2025 nekoná.

 

K zápisu dítěte do LMŠ zákonní zástupci doloží řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení zde) a kopii rodného listu dítěte.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit:

  • osobním podáním ve škole 
  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu lms.clavicula@gmail.com
  • poštou na adresu Svatoplukova 288 / Uh. Hradiště 686 01 (rozhodující je datum podání na poštu)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem.

V případě osobního podání je nutná telefonická rezervace času pro individuální schůzku!

 

Kritéria pro přijímání dětí do LMŠ:

  • kompletně vyplněná dokumentace spojená s přijímáním dětí do LMŠ (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kopie rodného listu) 
  • sourozenec – přednost má dítě, jehož sourozenec LMŠ navštěvuje či dříve navštěvoval 
  • rozsah docházky – přednost mají děti s přihlášeným vyšším počtem dnů docházky 
  • zvládnuty základy sebeobsluhy – dítě umí samostatně jíst příborem nebo lžící a pít z hrnečku 
  • schopnost dodržovat základní zásady hygieny – dítě bez plen, umí si říct, že potřebuje na WC
  • pořadí podání přihlášek


Školní řád LMŠ Clavicula najdete zde.

 

 

kontakt:
MgA. Jitka Patakiová / tel: 605 490 812 / lms.clavicula@gmail.com
www.klicek.uh.cz