úvodní stránka úvodní stránka

kdo jsme
náš přístup
péče o nejmenší děti
povinné předškolní vzdělávání
provoz a vybavení dítěte
ceník
přihláška

 

povinné předškolní vzdělávání

Dle platné legislativy je každé dítě, které dovrší 5 let (do začátku školního roku) povinno plnit předškolní vzdělávání. Ve spolupráci s rodiči dítěte připravujeme předškoláky na zdárný nástup do základní školy.

Zaměřujeme se především na systematický a cílevědomý proces rozvíjení:

  • jazykové a literární pregramotnosti (včetně prohlubování a diferenciace zrakového a sluchového vnímání)
  • grafomotoriky,
  • předmatematických představ a prelogického myšlení,
  • emoční inteligence a sociálních dovedností,
  • elementárních vědomostí a myšlení v souvislostech

 


 

kontakt:
MgA. Jitka Patakiová / tel: 605 490 812 / lms.clavicula@gmail.com
www.klicek.uh.cz