úvodní stránka úvodní stránka

kdo jsme
náš přístup

péče o nejmenší děti
povinné předškolní vzdělávání
provoz a vybavení dítěte
ceník
přihláška

 

aktuální ceník

  • Dva dny v týdnu
    1.800 Kč / měsíc
  • Tři dny v týdnu
    2.300 Kč / měsíc
  • Celotýdenní
    3.300 Kč / měsíc

Školné je třeba uhradit vždy do 3. dne v měsíci převodem na účet číslo:
280728142/0300

V ceně školného není zahrnuta strava, která je zajišťována dovozem ze školní kuchyně ZŠ Velehrad a výdejem v naší vlastní jídelně (bližší informace o skladbě stravy vám poskytneme na vyžádání). Stravné 65 Kč/den (přesnídávka + oběd + svačina). 

kontakt:
MgA. Jitka Patakiová / tel: 605 490 812 / lms.clavicula@gmail.com
www.klicek.uh.cz